У дошкільному закладі працює консультативний центр для батьків. Консультативний центр надає допомогу з питань:

- психологічної готовності до навчання у школі;
- організації ігрової діяльності;
- організації харчування дітей вдома;
- створення умов для загартування і оздоровлення;
- адаптації дітей до умов ДНЗ (як дитина увійде до колективу: ігри, що сприяють адаптації);
- активізації розумової та мовленнєвої діяльності дошкільнят;
- сучасні підходи до формування компетентності «дитина в соціумі»;
- соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання;
- формування ціннісного ставлення до здорового способу життя дітей дошкільного віку.

Положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ ї

1. Загальні положення

1.1 Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім ї ( далі – Консультативний центр), організовується при навчальних закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання.

1.2 Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОН молоді і спорту, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.3 Консультативний центр створюється для батьків та осіб, які їх замінюють і дітей віком від 2 місяців до 6 (7)років , які виховуються в умовах сім ї.

1.4 Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

2.1 Мета створення консультативного центру:

- забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного с суспільного виховання:

- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам , які їх замінюють , підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім ї

2.2 Головні завдання Консультативного центру:

- надання всебічної допомоги сім ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб

- сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім ї

- забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють

3. Організація діяльності Консультативного центру

3.1 Основні форми діяльності Консультативного центру:

- організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб , що їх замінюють

- організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі.

3.2 Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

- соціалізація дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім ї

- вікових, психофізіологічних особливостей дітей

- психологічної готовності до навчання в школі

- профілактики відхилень у фізичному , психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім ї

- організація ігрової діяльності

- організація харчування дітей вдома

- створення умов для загартування і оздоровлення

3.3 Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім ї в Консультативному центрі проводиться підгрупами або індивідуально

3.4 Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам , які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультативного центру: вихователя, практичного психолога, учителя-логопеда, медичного працівника

3.5 Консультування батьків або осіб, що їх замінюють може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно

Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному центрі, визначається завідувачем закладу

3.6 Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:

- журнал реєстрації звернень

- план та графік роботи Консультативного центру, затверджений завідувачем

- аналіз роботи за рік

3.7 Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється завідувачем

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.